Umjetnička škola Franje Lučića

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
Velika Gorica, Slavka Kolara 39/II


Telefon: +385(1)62 21 376; +385(1)62 60 535
Telefon/Fax: +385(1)62 21 375
e-mail:ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

NOVO!

DODATNI ROK PRIJAMNIH ISPITA ZA
OSNOVNU PLESNU ŠKOLU
ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

održat će se u

PETAK, 25. RUJNA 2015. GODINE U 18 SATI

Upisi u tajništvu Škole radnim danom
od 10 do 13 sati

_____________________________________________________________
PRIJAMNI ISPITI ZA OSNOVNU GLAZBENU I PLESNU
ŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2015./2016.

JESENSKI UPISNI ROK
GLAZBENA ŠKOLA

  • utorak, 8. rujna od 16 do 19 sati

            Objava rezultata u srijedu, 9. rujna

PLESNA ŠKOLA

  • četvrtak, 10. rujna u 18 sati

            Objava rezultata u petak, 11. rujna
UPISI      po objavi rezultata, u tajništvu škole od 10 do 13 sati

8. rujna 2015.
__________________________________________________

OBAVIJEST ZA UČENIKE
1. RAZREDA OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

Učenici 1. razreda osnovne glazbene škole
trebaju se javiti u tajništvo Škole
u ponedjeljak, 7. rujna od 10 do 14 sati
kako bi bili dodijeljeni predmetnim nastavnicima.
Potrebno je priložiti podatke o smjeni
u općeobrazovnoj osnovnoj školi.

1. rujna 2015.

____________________________________________________ ________________