Umjetnička škola Franje Lučića

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
Velika Gorica, Slavka Kolara 39/II


Telefon: 01 6221 376 Telefon/Fax: 01 6221 375
e-mail:ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

NOVO!

NATJEČAJ ZA PRIJAM U RADNI ODNOS
nastavnik/nastavnica klavira
11. rujna 2014.


DODATNI ROK PRIJAMNIH ISPITA
ZA OSNOVNU PLESNU ŠKOLU ZA ŠKOLSKU GODINU 2014./2015.

ODRŽAT ĆE SE U
ČETVRTAK, 11. RUJNA U 20 SATI

U PROSTORIJAMA ŠKOLE.

8. rujna 2014.

Upisi učenika za školsku godinu 2014./2015.
JESENSKI UPISNI ROK

KANDIDATI KOJI OSTVARUJU PRAVO UPISA
U PRVI RAZRED OSNOVNE ŠKOLE ZA SUVREMENI PLES


KANDIDATI KOJI OSTVARUJU PRAVO UPISA
U PRVI RAZRED OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

5. rujna 2014.

____________________________________________________ ________________