Umjetnička škola Franje Lučića

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
Velika Gorica, Slavka Kolara 39/II


Telefon: 01 6221 376 Telefon/Fax: 01 6221 375
e-mail:ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

NOVO!

O B A V I J E S T

U ponedjeljak,
23. veljače 2015. godine,
zbog bolesti nastavnice Kristine Šuman Gabaj
neće biti nastave iz predmeta solfeggio.
23. veljače 2015.

VREMENIK IZRADBE ZAVRŠNOG RADA
U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.


6. listopada 2014.
____________________________________________________ ________________