Umjetnička škola Franje Lučića

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
Velika Gorica, Slavka Kolara 39/II


Telefon: +385(1)62 21 376; +385(1)62 60 535
Telefon/Fax: +385(1)62 21 375
e-mail:ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr


VREMENIK IZRADBE ZAVRŠNOG RADA
U ŠKOLSKOJ GODINI 2014./2015.


6. listopada 2014.
____________________________________________________ ________________