Umjetnička škola Franje Lučića

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
Velika Gorica, Slavka Kolara 39/II


Telefon: 01 6221 376 Telefon/Fax: 01 6221 375
e-mail:ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

NOVO!

Natječaj za prijam u radni odnos
14. travnja 2014.

VAŽNO!

U skladu sa godišnjim planom i programom rada Škole,

nastava se neće održavati u dane 2. i 3. svibnja 2014.____________________________________________________ ________________