Umjetnička škola Franje Lučića

UMJETNIČKA ŠKOLA FRANJE LUČIĆA
Velika Gorica, Slavka Kolara 39/II


Telefon: 01 6221 376 Telefon/Fax: 01 6221 375
e-mail:ured@ss-umjetnicka-flucica-velikagorica.skole.hr

NOVO!
2. ROK POPRAVNIH ISPITA
IZ SVIH PREDMETA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE
ODRŽAT ĆE SE U ČETVRTAK, 28. KOLOVOZA 2014.
U 9 SATI

25. kolovoza 2014.

Upisi učenika za školsku godinu 2014./2015.
JESENSKI UPISNI ROK

24. kolovoza 2014.____________________________________________________ ________________